Současné nástroje pro zpracování geografických dat poskytují jejich uživatelům obrovskou příležitost k analýze prodeje a využívání jejich produktů. Tento obrovský potenciál geograficky založených dat lze využít k získání poznatků, které mohou (pokud to jako obchodní ředitel umíte využít) firmám zásadní náskok před konkurencí.

Proto jsem vybral hlavní příklady využití pro oblast rychloobrátkového zboží. Ale většina z níže popsaného má obecnou platnost a lze využít i v jiných oborech

Corpis Maps - analytické mapy - analýza obchodního potenciálu

Jak geografická analýza pomáhá FMCG společnostem?

Pochopení toho, kde zákazníci sídlí, které regiony jsou nejziskovější a jak se liší preference produktů v závislosti na regionu, vám pomůže při budoucím plánování. Například náklady na marketing se v jednotlivých regionech mohou lišit. V důsledku toho nemusí být region, který generuje maximální tržby, tím nejziskovějším. To může ve výsledku znamenat přehodnocení vašeho marketingového rozpočtu, aby se zajistili jeho efektivní využití.

Také produktové preference zákazníků se mohou lišit v závislosti na regionu. A taková znalost se vám bude hodit při zavádění nových produktů.

Corpis Maps slouží pro geografickou analýzu prodejů
Když Elon kouká na geografickou analýzu prodejů Tesel v Evropě.

Například průměrná zaplacená cena zboží v některých oblastech bude pravděpodobně vyšší než v jiných. To může třeba souviset s příjmy domácností a počtem obyvatel v daném regionu. Poznatky získané z cenových srovnání vám tak pomohou při vytváření cenových strategií.

Businessman in suit texting a message outdoors

Kompletní zápis o schůzce ihned a z mobilu? Není problém!

Mapová analytika tak například pomáhá FMCG firmám:

  • Vyhodnotit efektivitu stávajícího prodejního systému
  • Pochopit trend prodeje v jednotlivých regionech
  • Plánovat marketingové a cenové strategie podle regionů
  • Zachytit trend nákupu produktů v jednotlivých regionech
  • Vyhodnotit spokojenost zákazníků podle regionu

 

Abychom to trochu rozvedli, připravil jsem tabulku s příklady. Podle toho, čeho chcete dosáhnout, se musíte umět ptát. A následně vytvořit odpovídající mapu.

Cíle Příklady otázek, na které potřebujete najít odpovědi Zobrazení v mapách
Pochopit trend prodeje v jednotlivých regionech Jak se liší prodej v jednotlivých státech/regionech?

Které město nebo oblast se podílí na maximálních tržbách?

Geografické rozložení prodejů, přehled prodejů, regionální rozdělení, 10 míst s největším prodejem
Plánování marketingových a cenových strategií Jak se mění průměrná hodnota objednávky v jednotlivých regionech? Přehled objednávek

 

Pochopi trend nákupu produktů Které produkty generují největší tržby v určitém regionu? 10 nejprodávanějších produktů podle prodeje
Vyhodnocení spokojenosti zákazníků

 

Které regiony vrací nejvíce objednávek?

Jak se liší procento vrácených peněz v jednotlivých regionech?

Vrácené objednávky v regionech

 

To pro dnešek stačí. Pokud chcete vědět více, napište nám. My tyto věci řešíme v nástroji Corpis Maps a rádi vám s analýzou pomůžeme.

Ilustrační foto: Martin Sanchez on Unsplash

Foto uvnitř článku: Hindustantimes.com

Petr Chaloupka
Tel.: +420 777 587 024
Email: petr@leadmachine.cz