Corpis Maps je analytický webový nástroj pro firmy všech velikostí. Díky tomuto nástroji pomáháme ředitelům, obchodním a marketingovým manažerům a obchodním týmům zlepšovat obchodní výsledky. 

Pomocí analytických map Corpis Maps vám ukážeme potenciál vašeho trhu, nebo silné a slabé stránky vašeho obchodního týmu. To vše můžete mít jako samostatnou službu nebo v rámci naší podpory obchodních dovedností, kdy vám poradíme, co a jak zlepšit. 

Zvýšení efektivity obchodního týmu

  • Máte představu o tom, kde je váš obchodní tým nejaktivnější?
  • Zaměřujete se na nejzajímavější segmenty zákazníků?
  • Navštěvujete zákazníky rovnoměrně v celém obchodním regionu?

Corpis Maps vám odpoví na důležité obchodně strategické otázky během pár kliknutí. Seznam realizovaných schůzek je dobrý základ, ale pro nás je jen vstupní branou k opravdu důležitým informacím, které najdete v analytických mapách.

Corpis Maps - analytické mapy - analýza obchodního potenciálu

Mapa obchodního potenciálu

 
  • Znáte svůj trh?
  • Víte, kde můžete získat nejvíce nových partnerů a zákazníků?
  • Chcete se rozšiřovat a nevíte kam?

Corpis Maps vám tyto klíčové informace předá přehledně v analytické mapě tak, že budete ihned vědět, který obchodní region má největší potenciál růstu a kde se spíše zaměřit na udržení stávající pozice.

Zkuste interaktivní ukázku

Analýza obchodních případů a konkurence

  • Víte, kde máte nejaktivnější zákazníky z konkrétních segmentů?
  • Jsou rovnoměrně rozprostřeni nebo se koncentrují do určitých lokalit?
  • V kterých oblastech máte nejvíce obchodních příležitostí a projektů?
  • V kterých lokalitách nejčastěji prohráváte zakázky?

Otázek je mnoho a analytické mapy Corpis Maps na ně vždy poskytují ty nejpřesnější odpovědi. Jednoduše a rychle se dostanete k informacím, které vás opravdu zajímají a které pomohou vaší firmě růst.

Corpis Maps - analytické mapy - analýza CRM

 Vytvořte si své vlastní mapy

 

Corpis Maps Studio je vizuální konfigurační nástroj, který vám umožňuje tvorbu analytických map. Vytvořte si libovolnou mapu nad vašimi obchodními daty, je to snadné. Konfigurace jedné mapy je uložena v jednom souboru, který můžete dle potřeby kdykoliv upravovat a rozšiřovat.

Mimořádná bezpečnost dat

Bezpečnost firemních dat je extrémně důležitá a naší nejvyšší prioritou je udržovat tato data 100% v bezpečí. Nikdy nemanipulujeme s vašimi daty – neukládáme je na našich serverech, nestahujeme je z vašich serverů, nezpracováváme je v cloudu. Vaše data nikdy neopouští bezpečné prostředí vaší firemní sítě.

 

 

 

Automatizace

Corpis Maps Connector umožňuje vytvořit plně automatické propojení s podnikovým informačním systémem (ERP, CRM, účetní systém, atd.), čímž významně zrychluje a zjednodušuje proces přípravy dat pro analytické mapy.

Hlavní funkce

Chcete zjistit více?