Efektivita pokrytí · Kvalita podpory v regionech · Analýza servisních partnerů

Našim klientům pomáháme se zvýšení kvality servisních služeb. Využíváme k tomu analytické mapy Corpis Maps, které připravujeme z dat klienta.  

Pomůžeme vám identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení a lépe plánovat a řídit své operace v regionech, což může vést ke zlepšení kvality služeb pro zákazníky. 

Díky analytickým mapám dokážete identifikovat oblasti s vysokou poptávkou po určitých službách a zvážit například otevření nového servisního centra v této oblasti. Na mapách rychleji naleznete oblasti s nízkou kvalitou služeb, sledovat pohyb zásob a zboží v regionech a umožnit tak lepší plánování distribuce.  

Analytické mapy vám mohou pomoci zjistit, že v určité oblasti jsou stížnosti na špatnou kvalitu služeb častější, a tento problém začít řešit například lepším plánováním prací a výjezdů. Kontrolovat využití nebo sdílení vybavení náhradních dílů mezi jednotlivými středisky. 

Používání Corpis Maps pro analýzu regionů, vám může ušetřit několik hodin týdně.

O samotné aplikaci Corpis Maps zde

Jak pracujeme

Ještě před nabídkou

 • Spojíme se s vámi a během online hovoru, zjistíme vaše potřeby a očekávání od projektu
 • Na online schůzce vám ukážeme, co umí Corpis Maps a pobavíme, jak toho využít ve vašem případě
 • Připravíme pro vás nabídku

Realizace projektu

 • Potvrdíme si spolu seznam analyzovaných parametrů
 • Připravíme prvotní data a testovací verzi mapy
 • Dáme vám k ní přístup
 • Po odsouhlasení převedeme vše na ostrý projekt

Závěrem

 • Zaškolíme uživatele
 • Nastavíme procesy pro manuální aktualizaci v pilotní fázi
 • Pokud bude chtít, připravíme ve druhé fázi s vývojovým týmem a vašim dodavatelem CRM Corpis Maps přes API
 • Při automatické aktualizaci předáme aplikaci do užívání
 • Při ruční aktualizaci zajišťujeme podle dohodnuté frekvence doplnění dat o GPS koordináty

O aplikaci Corpis Maps