Efektivita prodeje · Obchodní potenciál · Analýza konkurence

V rámci nastavení obchodní strategie pomáháme našim klientům s analýzou trhu, i silných a slabých stránek obchodního týmu. Podporujeme naše klienty, aby se nedívali pouze na kontingenční tabulky v Excelu, ale získali lepší geografický přehled o trhu a chování svého obchodního týmu na něm.

Pomáhají nám v tom analytické mapy Corpis Maps, které můžeme připravit z data klienta, nebo využijeme externí databáze.

Jak pracujeme

Ještě před nabídkou

  • Spojíme se s vámi a během online hovoru, zjistíme vaše potřeby a očekávání od projektu
  • Připravíme pro vás nabídku

Příprava projektu

  • Na online schůzce si potvrdíme seznam analyzovaných parametrů a
  • Zajistíme klientovi přístup do aplikace

Realizace

  • Připravíme prvotní data
  • Zaškolíme uživatele
  • Nastavíme procesy pro manuální aktualizaci v pilotní fázi
  • Pokud klient chce, připravíme ve druhé fázi propojení s interním CRM systémem přes API

Závěr

  • Při automatické aktualizaci předáme aplikaci do užívání
  • Při ruční aktualizaci zajišťujeme podle dohodnuté frekvence doplnění dat o GPS koordináty

O samotné aplikaci Corpis Maps zde