Efektivita prodeje · Obchodní potenciál · Analýza konkurence

V rámci nastavení obchodní strategie pomáháme našim klientům s analýzou trhu, nebo třeba silných a slabých stránek svého obchodního či servisního týmu. Podporujeme naše klienty, aby se nedívali pouze na kontingenční tabulky v Excelu, ale získali lepší geografický přehled o trhu a chování svého týmu na něm.

Využíváme k tomu analytické mapy Corpis Maps, které můžeme připravit z dat klienta, nebo využijeme externí databáze. Analytické mapy vám mohou pomoci zejména v oblasti B2C , případně ve všech oblastech masového, či komoditního prodeje.

Co lze řešit pomocí analytických map:

 • Identifikace trhů a zákazníků s vysokým potenciálem
 • Zjišťování zákaznických preferencí pro personalizaci a optimalizaci marketingových kampaní
 • Plánování distribuce produktů a identifikace nejvýhodnějších prodejních kanálů
 • Monitoring geografické rozložení tržních podílů

Používání Corpis Maps pro analýzu regionů, vám může ušetřit několik hodin týdně.

O samotné aplikaci Corpis Maps zde

Jak pracujeme

Ještě před nabídkou

 • Spojíme se s vámi a během online hovoru, zjistíme vaše potřeby a očekávání od projektu
 • Na online schůzce vám ukážeme, co umí Corpis Maps a pobavíme, jak toho využít ve vašem případě
 • Připravíme pro vás nabídku

Realizace projektu

 • Potvrdíme si spolu seznam analyzovaných parametrů
 • Připravíme prvotní data a testovací verzi mapy
 • Dáme vám k ní přístup
 • Po odsouhlasení převedeme vše na ostrý projekt

Závěrem

 • Zaškolíme uživatele
 • Nastavíme procesy pro manuální aktualizaci v pilotní fázi
 • Pokud bude chtít, připravíme ve druhé fázi s vývojovým týmem a vašim dodavatelem CRM Corpis Maps přes API
 • Při automatické aktualizaci předáme aplikaci do užívání
 • Při ruční aktualizaci zajišťujeme podle dohodnuté frekvence doplnění dat o GPS koordináty

O aplikaci Corpis Maps