Naše mnohaleté zkušenosti týmu s prodejem produktů a služeb v B2B jsou zárukou úspěšné kampaně.

Výkonnost

Jeden operátor se typicky dovolá na 20 telefonních čísel denně. To znamená zhruba 400 dovolaných kontaktů z 500 velké databáze za měsíc.

Úspěšnost

10% – 20% z dovolaných, záleží na projektu. Při práci se stávajícími budeme mít větší úspěšnost než u nových zákazníků

Efektivnost

Doporučujeme pracovat opakovaně s cílovou skupinu. Další kampaně mohou zvýšit dovolatelnost původní databáze a zároveň lze využít historii původní komunikace.

 

Jak LEADMACHINE funguje

Fáze přípravy

 • Společně definujeme jednotlivé kroky a cíle kampaně
 • Nastudujeme vaši nabídku a potvrdíme si s vámi  její výhody
 • Navrhneme základní skript a zaškolíme naše operátory
 • Analyzujeme stav vaší CRM databáze a navrhneme postupy na její aktualizaci
 • Pro segmentaci cílové skupiny využijeme vaše databáze nebo připravíme vlastní

 

Realizace kampaně

 • Spustíme kampaň včetně podporu dalších nástrojů, jako je emailová nebo sms komunikace
 • Budeme průběžně monitorovat výsledky kampaně a porovnáváme je s úspěšnosti, predikovanou na začátku kampaně
 • Díky náslechům, se sami můžete přesvědčit o tom, jak funguje připravená komunikace
 • V případě potřeby upravujeme komponenty procesu a doškolujeme operátory
 • Výsledná data uploadujeme zpět do vašeho CRM nebo předáme v požadované formě

 

Podpůrné marketingové kampaně

 • Připravíme potřebné vizuály a grafiku
 • Vytvoříme produktovou nebo registrační microsite
 • Dodáme nebo pomůžeme vytvořit newsletter pro konkrétní kampaň
 • Zajistíme PPC reklamu

Lead Machine je unikátní služba, která měřitelným způsobem přináší nové obchodní příležitosti

 

Proč LEADMACHINE

 • Svojí komunikaci stavíme na metodě prodeje hodnoty nabídky (Value selling).
 • Disponujeme týmem specialistů v oblasti B2B obchodu
 • Máme zkušenosti s přímým i nepřímým prodejem
 • Naši službu doplňují v logickém celku další marketingové služby pro podporu vlastní kampaně