Informace o vašich produktech nebo službách · Zpracování objednávek · Technická podpora · Backoffice

 

Outsourcing zákaznické péče po telefonu pomáhá zákazníkům rychle řešit jejich otázky a stížnosti. To vede k větší spokojenosti zákazníků a k jejich lepšímu vztahu a loajalitě k vámi jako dodavateli.

V akutních případech u zákazníků prostě převládá tendence vyřešit vše po telefonu. A pro takovou podporu potřebujete dostatek kapacit a správně nastavené procesy.

 

Informace o produktech nebo službách

Poskytneme potenciálním zákazníkům informace o vašich produktech nebo službách, včetně funkcí, přínosů a – pokud je to možné – tak i cen.

 

Zpracování objednávek

Zpracování objednávek po telefonu. Tyto objednávky zavedeme do vašeho systému a předáme k dořešení nebo distribuci. U komplexnějších případů můžeme upravit standardizovanou nabídku, kterou pošlou zákazníkovi a dále pokračovat v komunikaci až do uzavření objednávky.

 

Technická podpora

Pomůžeme zákazníkům na telefonu s jednoduššími technickými otázkami, problémy s produkty nebo službami. Například s nastavením nebo instalací.

 

Externí asistentka na telefonu – Backoffice

Budeme pro vás přijímat a řešit hovory na hlavní firemní lince i vyřizovat emaily, které přijdou do inboxu vašeho infomailu. Relevantní případy dále zpracujeme a předáme dál, jak bude potřeba.

 

Výhody

Nižší náklady

Levnější, než vytváření a udržování vlastního týmu. Pro malé a střední společnosti je toto velkou výhodou.

Koncentrace na hlavní činnosti

Umožňuje zaměřit se na svou hlavní činnost a zlepšování svých produktů nebo služeb. Nemusíte se starat o vytváření a řízení vlastního týmu zákaznické péče.

Flexibilita a škálovatelnost

Rychlejší reakce na změny v poptávce a potřebách zákazníků. U interního týmu je nabírání nebo propouštění zaměstnanců zdlouhavý proces.

 

Jak pracujeme

Ještě před nabídkou

 • Spojíme se s vámi a během online hovoru, zjistíme vaše potřeby a očekávání od projektu
 • Připravíme cenovou nabídku, která zároveň obsahuje detailnější popis, jak pracujeme

Příprava projektu

 • Společně definujeme hlavní cíle
 • Nastudujeme vaše produkty nebo služby
 • Zaškolíme naše operátory
 • Vše zpracujeme ve vašem firemním systému

 Realizace 

 • Spustíme testovací režim
 • V případě potřeby upravujeme komponenty procesu a doškolíme operátory
 • Přejdeme do standardního režimu zákaznické podpory
 • Budeme průběžně monitorovat výsledky
 • Díky náslechům, se sami můžete přesvědčit o tom, jak funguje komunikace