Sjednávání obchodních schůzek · Zvaní na akce · Nabídka vzorků do firem · B2B telemarketing

Telefonická komunikace je v B2B skvělý obchodně marketingový nástroj. Je dobře měřitelný, s větší úspěšnosti než online kampaně, a s klientem jste v užším kontaktu. Navíc lze tímto způsobem pracovat s klienty pravidelně. Telefonická komunikace pro B2B není pouhý telemarketing, kdy vám operátor nabízí nejlepší cenu na trhu. Jedná se o komunikaci hodnoty a unikátnosti vašeho produktu nebo vaší služby.

Naši klienti jsou z různých oborů. Velmi často pracujeme v oblastech Strojírenství, Stavebnictví, architektury a designu, nebo Softwarových firem, ale nebojíme se ani jiných B2B trhů. Nenabízíme pojištění nebo finační služby spotřebitelům.

Jak pracujeme

Ještě před nabídkou

 • Spojíme se s vámi a během online hovoru, zjistíme vaše potřeby a očekávání od projektu
 • Rovnou si spolu potvrdíme vhodnost telefonické komunikace pro váš projekt
 • Připravíme cenovou nabídku, která zároveň obsahuje detailnější popis, jak pracujeme

Příprava projektu

 • Společně definujeme jednotlivé kroky a cíle kampaně
 • Nastudujeme vaši nabídku a potvrdíme si s vámi její přínosy pro koncového klienta
 • Navrhneme základní skript a zaškolíme naše operátory
 • Pro segmentaci cílové skupiny využijeme vaše databáze nebo připravíme vlastní

Realizace kampaně

 • Spustíme kampaň včetně podpory dalších nástrojů
 • Budeme průběžně monitorovat výsledky kampaně a porovnáváme je s úspěšností, predikovanou na začátku kampaně
 • Díky náslechům, se sami můžete přesvědčit o tom, jak funguje připravená komunikace
 • V případě potřeby upravujeme komponenty procesu a doškolujeme operátory
 • Budeme vám posílat vytvořené leady a průběžné reporty

Závěr kampaně

 • Výsledná data uploadujeme zpět do vašeho CRM nebo předáme v požadované formě
 • Dodáme finální report

Co můžete očekávat

Výkonnost

Jeden operátor se typicky dokončí 20 telefonních hovorů denně. To znamená zhruba 400 dovolaných kontaktů za měsíc.

Úspěšnost

5% – 20% úspěšnost domluvení schůzek. Záleží na hlavním cíli, databázi a unikátnosti nabídky.

Efektivnost

Opětovné oslovení cílové skupiny jinou kampaní a využití historie komunikace s kontaktem, zvýšuje úspěšnost původní databáze.

Případové studie kampaní