Akviziční volání · Domlouvání obchodních schůzek · Zvaní na akce · Nabídka vzorků do firem · B2B telemarketing

 

S námi jste získali juniorní obchodníky se seniorní zkušeností v komunikaci po telefonu

Telefonická komunikace je v B2B skvělý obchodně marketingový nástroj. Je dobře měřitelný, s větší úspěšnosti než online kampaně, a s klientem jste v užším kontaktu. Navíc lze tímto způsobem pracovat s klienty pravidelně.

Akviziční hovory nejsou v B2B pouhý telemarketing, kdy vám operátor nabízí nejlepší cenu na trhu. Jedná se o komunikaci hodnoty a unikátnosti vašeho produktu nebo vaší služby. Je ideální zejména pro domlouvání schůzek interním obchodníkům. Často nás naši klienti využívají při zvaní na akce.

Naši klienti jsou z různých oborů. Velmi často pracujeme v oblastech Strojírenství, Stavebnictví, architektury a designu, nebo Softwarových firem, ale nebojíme se ani jiných B2B trhů. Nenabízíme pojištění nebo finanční služby spotřebitelům.


Příliš dlouhé na čtení? Podívejte se na naše 3 min. video, kde jsme shrnuli to podstatné z naší práce.

Co můžete očekávat

Kvalitu

Nehoníme se za co největším počtem leadů. Víme, že od leadu k uzavřenému obchodu bývá ještě dlouhá cesta. A proto chceme pro obchodníka, která má využít námi získané kontakty, dodat co nejlepší službu – kvalitní leady.

Výkonnost

Jeden operátor se typicky uzavře 15 záznamů denně. Za tím je ale mnohem více telefonních hovorů a ještě více vytočených čísel. Za měsíc lze tak zpracovat zhruba 300 dovolaných záznamů.

Úspěšnost

5% – 20% úspěšnost domluvení schůzek. Záleží na hlavním cíli, databázi a unikátnosti nabídky.

Zkušenost

V B2B se pohybujeme celý náš pracovní život. Víme, jak to funguje v korporacích a v malých firmách. A hlavně, co tíží vás, kteří jste zodpovědní za získávání nových obchodních příležitostí.

 

Jak pracujeme

Ještě před nabídkou

 • Spojíme se s vámi a během online hovoru, zjistíme vaše potřeby a očekávání od projektu
 • Rovnou si spolu potvrdíme vhodnost telefonické komunikace pro váš projekt
 • Připravíme cenovou nabídku, která zároveň obsahuje detailnější popis, jak pracujeme

Příprava projektu

 • Společně definujeme jednotlivé kroky a cíle kampaně
 • Nastudujeme vaši nabídku a potvrdíme si s vámi její přínosy pro koncového klienta
 • Navrhneme základní skript a zaškolíme naše operátory
 • Pro segmentaci cílové skupiny využijeme vaše databáze nebo připravíme vlastní
 • Dohodneme se jak vám budeme reportovat

Realizace kampaně

 • Spustíme kampaň včetně podpory dalších nástrojů
 • Budeme průběžně monitorovat výsledky kampaně a porovnáváme je s úspěšností, predikovanou na začátku kampaně
 • Díky náslechům, se sami můžete přesvědčit o tom, jak funguje připravená komunikace
 • V případě potřeby upravujeme komponenty procesu a doškolujeme operátory
 • Budeme vám posílat vytvořené leady a průběžné reporty nebo vše nahrávat do CRM systému

Závěr kampaně

 • Výsledná data uploadujeme zpět do vašeho CRM nebo předáme v požadované formě
 • Dodáme finální report

„Bezkonkurenční služba, kterou LEADMACHINE nabízí, a díky které jsme se dostali ke spoustě nových zákazníků. Nejsou nejlevnější, ale s ohledem na zkušenost u jiných firem s obdobnou službou, je LEADMACHINE rozhodne nejefektivnější. Je to dáno jak přístupem skvělých operátorů, tak i výstupy, které nám poskytovali na denní bázi a možností, je přímo s operátory kdykoliv konzultovat.“

Jakub Poukar, Technical Manager, DTS Praha

 

Případové studie kampaní