Akviziční volání · Domlouvání obchodních schůzek · Zvaní na akce · Nabídka vzorků do firem · B2B telemarketing

 

S námi jste získali juniorní obchodníky se seniorní zkušeností v komunikaci po telefonu

Telefonická komunikace je v B2B skvělý obchodně marketingový nástroj. Je dobře měřitelný, s větší úspěšnosti než online kampaně, a s klientem jste v užším kontaktu. Navíc lze tímto způsobem pracovat s klienty pravidelně.

Akviziční hovory nejsou v B2B pouhý telemarketing, kdy vám operátor nabízí nejlepší cenu na trhu. Jedná se o komunikaci hodnoty a unikátnosti vašeho produktu nebo vaší služby. Je ideální zejména pro domlouvání schůzek interním obchodníkům. Často nás naši klienti využívají při zvaní na akce.

Naši klienti jsou z různých oborů. Velmi často pracujeme v oblastech Strojírenství, Stavebnictví, architektury a designu, nebo Softwarových firem, ale nebojíme se ani jiných B2B trhů. Nenabízíme pojištění nebo finační služby spotřebitelům.

Co můžete očekávat

Kvalitu

Nehoníme se za co největším počtem leadů. Víme, že od leadu k uzavřenému obchodu bývá ještě dlouhá cesta. A proto chceme pro obchodníka, která má využít námi získané kontakty, dodat co nejlepší službu – kvalitní leady.

Výkonnost

Jeden operátor se typicky uzavře 15 záznamů denně. Za tím je ale mnohem více telefonních hovorů a ještě více vytočených čísel. Za měsíc lze tak zpracovat zhruba 300 dovolaných záznamů.

Úspěšnost

5% – 20% úspěšnost domluvení schůzek. Záleží na hlavním cíli, databázi a unikátnosti nabídky.

Zkušenost

V B2B se pohybujeme celý náš pracovní život. Víme, jak to funguje v korporacích a v malých firmách. A hlavně, co tíží vás, kteří jste zodpovědní za získávání nových obchodních příležitostí.

 

Jak pracujeme

Ještě před nabídkou

 • Spojíme se s vámi a během online hovoru, zjistíme vaše potřeby a očekávání od projektu
 • Rovnou si spolu potvrdíme vhodnost telefonické komunikace pro váš projekt
 • Připravíme cenovou nabídku, která zároveň obsahuje detailnější popis, jak pracujeme

Příprava projektu

 • Společně definujeme jednotlivé kroky a cíle kampaně
 • Nastudujeme vaši nabídku a potvrdíme si s vámi její přínosy pro koncového klienta
 • Navrhneme základní skript a zaškolíme naše operátory
 • Pro segmentaci cílové skupiny využijeme vaše databáze nebo připravíme vlastní
 • Dohodneme se jak vám budeme reportovat

Realizace kampaně

 • Spustíme kampaň včetně podpory dalších nástrojů
 • Budeme průběžně monitorovat výsledky kampaně a porovnáváme je s úspěšností, predikovanou na začátku kampaně
 • Díky náslechům, se sami můžete přesvědčit o tom, jak funguje připravená komunikace
 • V případě potřeby upravujeme komponenty procesu a doškolujeme operátory
 • Budeme vám posílat vytvořené leady a průběžné reporty nebo vše nahrávat do CRM systému

Závěr kampaně

 • Výsledná data uploadujeme zpět do vašeho CRM nebo předáme v požadované formě
 • Dodáme finální report

„Bezkonkurenční služba, kterou LEADMACHINE nabízí, a díky které jsme se dostali ke spoustě nových zákazníků. Nejsou nejlevnější, ale s ohledem na zkušenost u jiných firem s obdobnou službou, je LEADMACHINE rozhodne nejefektivnější. Je to dáno jak přístupem skvělých operátorů, tak i výstupy, které nám poskytovali na denní bázi a možností, je přímo s operátory kdykoliv konzultovat.“

Jakub Poukar, Technical Manager, DTS Praha

 

Případové studie kampaní