Strojírenství

Všichni se potýkáme s novými výzvami v podnikání, které si na nás připravila situace kolem Covid-19. Výrobní společnosti jsou nuceny řešit situaci na několika frontách: home-office pro administrativní pracovníky, bezpečnost práce (z hlediska infekčních opatření) ve vlastní výrobě a rozpad tradičních dodavatelsko-odběratelských vztahů. O přeshraniční dopravě ani nemluvě.

To vše klade velké nároky na celou firmu a obzvlášť na její obchodní tým, který by měl v ideálním případě podpořit firemní úsilí objemem obchodu minimálně shodným s předchozími lety. A je jedno, zda jste výrobci vlastní produktové řady nebo prodejci výrobků jiných výrobců. V obou případech potřebujete tým, který má kompetence pro zajištění obchodu, prezentace, dodávky a podpůrné služby.

My víme, jak je těžké získat potřebný objem zakázek. A proto nabízíme naše služby pro oblast obchodu a marketingu. Pomůžeme vám naladit obchod na vyšší výkon, navrhneme ideální řešení pro získání nových obchodních příležitostí v daném oboru. Navrhneme jednotlivé kroky, a pomůžeme vám je nastavit a zavést do praxe.

Zkuste si odpovědět otázky níže

Pokud na některou z nich odpovíte záporně (nebo vnitřně nejste spokojeni s touto odpovědí), umíme vám pomoci.

  1. Plníme pravidelně obchodní předpověď (forecast) ±5%?
  2. Dosahujeme pravidelně požadované výtěžnosti (konverze) nových zákazníků?
  3. Zvyšuje se nám meziročně objem prodejů podle očekávání?
  4. Doporučili by naši obchodníci práci pro naši společnost svému známému?
  5. Jsou naši obchodníci přesvědčeni, že jsou obchodní odměny nastaveny spravedlivě?
  6. Je úroveň objemu reklamací na očekávané úrovni nebo menší?
  7. Je objem existujících zákazníků, kteří „odešli“ takový, jak bylo plánováno (menší nebo rovno)?
  8. Je povědomí o naší společnosti mezi zákazníky dostatečné?
  9. Jsme dostatečně připraveni na skokové zvýšení požadavků na efektivitu zavedením Průmyslu 4.0 (Industry 4.0)?

„Bezkonkurenční služba, kterou LEADMACHINE nabízí, a díky které jsme se dostali ke spoustě nových zákazníků. Nejsou nejlevnější, ale s ohledem na zkušenost u jiných firem s obdobnou službou, je LEADMACHINE rozhodne nejefektivnější. Je to dáno jak přístupem skvělých operátorů, tak i výstupy, které nám poskytovali na denní bázi a možností, je přímo s operátory kdykoliv konzultovat.“
Jakub Poukar, Technical Manager, DTS Praha

Při spolupráci s Petrovým týmem bylo od začátku zřejmé, že jde o vysoce profesionální přístup s extrémně rychlou učící křivkou. To nám umožnilo poměrně velmi rychle dostat kvalitní leady a to i v tak specifickém odvětví jako je průmyslové mytí dílů, kde je zapotřebí se při komunikaci se zákazníky prokázat dobrou technickou znalostí této problematiky.
Martin Kalina, Area Sales, Ecoclean Group

DALŠÍ REFERENCE

Projděte si nabídku našich služeb pro obchod i marketing.

Chcete zjistit více?