Lead Generation neboli generování nových obchodních příležitostí má v B2B mnoho taktik. Vždy ale platí princip obchodního trychtýře, který popisuje, jak celková úspěšnost kampaně závisí na úspěšnosti dílčích kroků celého procesu.

Pokud například připravujeme telemarketingovou kampaň, měli byste na její úspěšnost pohlížet až po úroveň uzavřených obchodů. A úspěšnost jednotlivých fází ovlivňuji různé faktory.

Málokdy ale připravujete marketingovou kampaň s využitím pouze jednoho komunikačního kanálu. Teprve kombinace více Demand Generation přístupů přináší synergii, maximální výtěžnost investice a potřebné výsledky. My to víme, a proto svým klientům nabízíme různé nástroje pro prezentaci vašich služeb nebo představení nových produktů.