Softwarové společnosti

Nabízet softwarová řešení není v dnešní době jednoduché. Trh je v některých oblastech hodně saturován. Jednotlivá řešení jsou natolik komplexní, že implementace může stát více než samotná dodávka řešení. Navíc, trh se za posledních 5 let velmi proměnil a většina software již je nabízena na Cloudu nebo umožňuje klientům čerpat služby formou pronájmu (SaaS).

To vše klade velké nároky na váš obchodní tým. Není rozhodující, zda jste výrobci vlastního software řešení nebo jeho prodejci. V obou případech potřebujete tým, který má kompetence pro všechny aktivity obchodního cyklu.

Víme, jak je těžké získat potřebný objem zakázek. A proto nabízíme naše služby pro oblast obchodu a marketingu. Pomůžeme vám naladit obchod na vyšší výkon, navrhneme ideální řešení pro získání nových obchodních příležitostí ve vašem oboru. Navrhneme jednotlivé kroky, a pomůžeme vám je nastavit a zavést do praxe.

Zkuste si odpovědět na otázky níže

Pokud na některou z nich odpovíte záporně (nebo vnitřně nejste spokojeni s touto odpovědí), dokážeme vám pomoci.

  1. Plníme pravidelně obchodní předpověď (forecast) ±5%?
  2. Dosahujeme pravidelně požadované výtěžnosti (konverze) nových zákazníků?
  3. Zvyšuje se nám meziročně objem prodejů podle očekávání?
  4. Doporučili by naši obchodníci práci pro naši společnost svému známému?
  5. Jsou naši obchodníci přesvědčeni, že jsou obchodní odměny nastaveny spravedlivě?
  6. Dokupují naši existující zákazníci další produkty/služby (upselling) v předpokládaném množství?
  7. Je objem existujících zákazníků, kteří „odešli“ takový, jak bylo plánováno (menší nebo rovno)?
  8. Je povědomí o naší společnosti mezi zákazníky dostatečné?

Podívejte se na reference, kde najdete i softwarové firmy. Projděte si nabídku našich služeb pro obchod i marketing.

Růst prodejů · Nové leady · Marketingové kampaně · Vedení firmy · Obchodní tým · Viditelnost na internetu · Web 

Chcete zjistit více?