Import leadů do vašeho CRM · API napojení do vybraného CRM · Pronájem CRM pro správu MQL

 

Máme zkušenosti, že obchodní zástupci s obchodními případy, které vznikli z akvizičních kampaní, nepracují dobře. Hlavní problém je, že neaktualizují informace o svých aktivitách a schůzkách u zákazníků. Vedení obchodu potom nemá přehled, co se děje v terénu a nedokáže dobře odhadnout vlastní pipelinu.

Ať už je tento problém kvůli vlastnímu příliš komplexním CRM systému, nebo protože získané leady z akvizičních kampaní přebíráte ve formě tabulky v Excelu, máme pro vás řešení. My doporučujeme zpracovávat i leady (tedy kontakty na úrovni MQL) v CRM systému.  Vašem nebo našem.

  1. Denní import leadů do vašeho CRM. Import může provádět váš CRM specialista, nebo ho budeme dělat my. Díky nízkým nákladům na nastavení se hodí i pro malé nebo pilotní projekty.
  2. Automatizované napojení do vašeho CRM systému přes API. S našim partnerem připravíme napojení z naší PBX ústředny pro volání do vašeho CRM. Tento postup se hodí u velkých projektů, pokud vám vaše existující CRM řešení vyhovuje.
  3. Pronájem našeho CRM řešení FLOWii pro zpracování leadů. Po uzavření kampaně je možné všechny leady nebo jen vybrané obchodní případy exportovat a přenést do vašeho systému. To je výhodné, pokud nechcete váš vlastní CRM systém zaplnit seznamem firem, které neměly zájem. Náklady na nastavení a provozování jsou taky nízké. Takže se také hodí i na pilotní a menší projekty.

Import do FLOWii používáme sami denně i pro naše interní projekty. Proto víme, co vám jsme schopni nabídnout:

  • Průběžně do CRM budeme doplňovat uzavřené záznamy komunikace z akvizičních hovorů,
  • vytvoříme obchodní případ, nebo zakázky,
  • ty přiřadíme vaším obchodníkům podle dohodnutých pravidel
  • a zadáme jim úkoly pro kontaktování daného zákazníka.
  • To lze navíc spojit s vytvářením schůzky v kalendáři.