Růst prodejů · Nejlepší obchodní tým · Budování rostoucí firmy

 

Nastavujeme se svými klienty jejich obchodní strategii. Pomáháme připravit metodiky. A to vše uvádíme v praxi. Když potřebovali pomoci s budováním „pipeline“ nebo řízením nepřímého prodeje, i s tím jim dokázali pomoci.

Budování firmy nebo zlepšování obchodních výsledku nelze dělat bez týmu lidí. Proto učíme vedoucí týmu, jak dostat maximum ze svého týmu. Jak motivovat nebo vytvářet pocit loajality svých obchodních kolegů.

Dále pomáháme majitelům rostoucí firmy, upravit interní strukturu na další úroveň.

 

Co můžete očekávat

Věci, na kterých se spolu domluvíme. Mohou mezi nimi být:

 • Vytvoření relevantního plánu prodeje
 • Kontrola/Zavedení KPIs orientovanou na přidanou hodnotu/krycí příspěvek
 • Nastavení motivačního systému odměňování uvnitř distribučního kanálu společnosti
 • Přímý prodejci vs. partneři/přeprodejci
 • Nastavení reportovacího systému a jeho vyhodnocování v kontextu existujícího nebo plánovaného IT/SW vybavení
 • MBO (Management By Objectives) proti % hodnocení KPIs
 • Definice firemní strategie
 • Definice Mise a Vize společnosti
 • Business Scorecard – její nastavení v návaznosti na obchodní strategii
 • Firemní kultura a její změna
 • Řešení krizových situací
 • Controlling

 

Školení

Když je to potřeba, školíme své klienty (resp. jejich obchodní týmy) v obchodních dovednostech nebo komunikaci. Školení vždy připravujeme pro konkrétního klienta.

 • Obchodní proces
 • První oslovení nových klientů
 • Efektivnější zvládání obchodních schůzek
 • Práce s klíčovými zákazníky s cílem vytvoření akčního plánu
 • Jak zpracovat tzv. Business Case pro potenciálního klienta
 • Cílové skupiny zákazníků – nastavení komunikace s nimi
 • Psychologie prodeje
 • Vyjednávání
 • Reakce na námitky
 • Uzavírání obchodu

 

Jak pracujeme

Ještě před nabídkou

 • Spojíme se s vámi a během online hovoru, zjistíme vaše potřeby a očekávání
 • Připravíme pro vás jednoduchou nabídku, kde navrhneme hlavní cíle pro první fázi
 • Navrhneme formu naší podpory

Příprava projektu

 • Dohodneme se délku projektu první fáze, jednotlivé kroky a frekvenci schůzek
 • Domluvíme si KPI projektu a další pravidla

Realizace

 • Potkáváme se online nebo u vás.

Závěr

 • Zhodnotíme výsledky
 • Případně naplánujeme další cíle a formu rozvoje