Naším klientům pomáháme v různých oblastech firemní a obchodní strategie. Používáme k tomu formu mentoringu, koučování, konzultací nebo školení. Mentoring je zajímavý především pro manažery, kteří hledají partnera, se kterým budou moci diskutovat a řešit své problémy. Při mentoringu není přesné zadání úkolů, ale řeší „zakázka“ manažera. Služba školení je spojena s realizací konkrétního školení s cílem vybudovat či zdokonalit určitou dovednost.