Hlavním úkolem marketingu je připravovat nové příležitosti pro obchodní oddělení. Hlavním úkolem obchodu je uzavírat co nejlepší zakázky. Avšak marketing a obchod nemohou správně fungovat, pokud je řešíte odděleně. Proto nabízíme obchodním ředitelům a jednatelům společností různé služby pro zlepšení v těchto oblastech. A díky tomu naši zákazníci dosahují lepších výsledků.

Forma naši pomoci záleží na oblasti. Přímo dodáváme B2B leady, nejčastěji ve formě domluvené schůzky. Pro obchod můžeme nabídnout mentoring, konzultace, nebo školení.