Všichni jsme už asi zažili nějaký pokus o průzkum po telefonu. Většinou jde o B2C projekty, kdy se různé společnosti (a z různých důvodů) pokouší získat co nejvíce informací o nás. Co když ale použijeme tuto techniku v B2B sektoru? Můžeme tak získat informace o trhu, které potřebujeme?

Jasný skript

Výhodou je, že pro telemarketingový průzkum nepotřebujete operátory, zkušené v daném oboru. To neznamená, že by to neměli být operátoři se zkušenostmi. Ale není zde nutná diskuze o potřebách klienta a vhodnosti vašeho řešení. Proto lze připravit jasně strukturovaný skript, který může používat každý vycvičený operátor.

 

Co za to?

Průzkum po telefonu ale má bohužel i své nevýhody. Za prvé, dotazovanému neplyne z odpovědí žádná přímá výhoda. To je problém všech průzkumů, ať jsou prováděné po telefonu, online, nebo na ulici. Většinou se to řeší tak, že k průzkumu je připojena „incentiva“ – nějaká forma dárku za dokončení dotazníku. U telemarketingu to znamená, že operátor hned na začátku zmiňuje, co za dokončení dotazníku volaná osoba získá.

Většinou však nemáte rozpočet na to, abyste nabídli všem dostatečně hodnotný a motivující dárek. Takže skončíte u nabídky losování o takový dárek. A to zase snižuje ochotu kontaktní osoby se průzkumu zúčastnit. Zajímavá možnost je nabídnout sdílení získaných výsledků. Pokud jde opravdu o zajímavou oblast, může mít taková nabídka úspěch.

 

Délka hovoru

Druhým problémem bývá délka průzkumu, respektive obava kontaktované osoby, že těch dotazů bude moc. Počítejte s tím, a připravte opravdu jenom důležité a snadno pochopitelné otázky. Hned na začátku by měl operátor dobře nastavit očekávání osoby na druhé straně telefonu. Například: „Je to pět otázek, ale jsou krátké a jednoduché…“

Navíc telemarketing není vhodný pro komplikovanější otázky typu „seřaďte podle relevance…“. Nelze dělat například výběr z obrázků.

 

Osobně nejsem zastáncem průzkumu po telefonu, protože úspěšnost i u kratšího průzkumu s dárkem není dost vysoká. Doporučil, bych raději online dotazník s pozvánkami přes email kampaň, kde budou náklady na jedno vyplnění dotazníku pravděpodobně nižší.

Pokud ale jde o průzkum v trhu, kde nemáte dostatek klientů, a tedy ani emailových adres, můžete zkusit kombinaci. Použijte telemarketing, jako formu zvaní k průzkumu a nabídnout buď vyplnění po telefonu, nebo zaslání odkazu na online formulář.

 

Potřebujete poradit, nebo přímo pomoci? Obraťte se na nás. Napište nebo zavolejte:

Petr Chaloupka
Tel.: +420 777 587 024
Email: petr@leadmachine.cz

 

Další články autora najdete na IDEAMAG.CZ

Marketing pro ICT společnosti
Marketing pro výrobní společnosti
Jak řídit marketing strojírenských firem I.
Jak řídit marketing strojírenských firem II.
Jak řídit marketing strojírenských firem III.
Jak řídit marketing strojírenských firem IV. 
Jak řídit marketing strojírenských firem V.