Před časem jsme tady měli dvě analýzy volání (tady a tady), kdy jsme studovali na větším vzorku volání, zda jsou některé dny nebo hodiny lepší a zvyšují šanci se dovolat. Ukázali jsme si rozdíl mezi dvěma obory a vysvětlili jsme si, že každý obor může mít svá specifika.

Záměrně jsme se vyhnuli jednomu tématu – zda se liší volání na mobil od volání na pevnou linku. A na to se podíváme dnes.


Video ze série ZOOM – Marketing v době krize

Nejdříve jsme se hledali rozdíl mezi „dovoláním“ na mobily a pevné linky. Celkem nepřekvapivě je rozdíl úspěšnosti dovolání bez zohlednění oboru je tak malý, že ho můžeme zanedbat. Zajímavější obrázek se ukázal ve chvíli, kdy jsme výsledky sledovali podle času nebo dnu v týdnu. Mobily měly stejnou charakteristiku jako architekti v předchozích analýzách a pevné linky podobně jako strojaři. To je ovšem logické, protože přes 80% komunikace s architekty je přes jejich mobily. U kontaktů z výroby je to necelých 40%. Proto statistika mobilů koreluje s výsledky statistiky kreativních profesí.

Určitě vás napadne, že důležitější než dovolat se je dosáhnout svého cíle hovoru. V našem případě je to typicky domluvení schůzky. Nebo třeba registrace na akci. Zkusili jsme tedy porovnat výsledky úspěšnosti hovoru mezi mobily a pevnými linkami. Očekávali jsme, že mobilní číslo bude úspěšnější. To se také potvrdilo, ale rozdíl je necelé dva procentní body (14% vs 12%).

Úspěšnost získání statusů Souhlas se schůzkou, Zájem o nabídku nebo Registrace

Takový rozdíl sice nemůžeme prohlásit za statistický nevýznamný, ale praktické využití to pro normálního smrtelníka nemá. Ten rozdíl je pravděpodobně způsoben hlavně blokujícími recepčními, sekretářkami a asistentkami, které vás nepustí dál, pokud nemáte mobilní číslo a neznáte jméno. To potvrzuje i naše zkušenost. To znamená, že nám tato analýza nepotvrdila naše očekávání a neukázala nic převratného.

Petr Chaloupka
Tel.: +420 777 587 024
Email: petr@leadmachine.cz

Další články ze série Analýzy:

  1. Kdy máte největší šanci se dovolat?
  2. Který den je nejlepší pro volání?