Chceme-li zlepšit svoje obchodní výsledky, je nutné, abychom se poučili z těch předchozích. A
poučení není možné bez pochopení. Tady nám může opět pomoci otázka s proč: „Proč se prodává?“
nebo taky „Proč se neprodává?“

Jeden můj bývalý kolega a velmi dobrý obchodní ředitel, říkával: „Hlavně nechci slyšet odpověď:
Protože SE prodává (nebo neprodává)“. Ano, neznáme-li příčiny a vysvětlujeme-li si výsledky za
pomocí obecného a nekonkrétního SE, nemůžeme se poučit.

Co dělat s obchodem, když se svět zastaví?

Jsou-li naše obchodní výsledky dobré, chtějme znát konkrétní důvody, chtějme co nejkonkrétnější
odpovědi na otázku: „Proč se prodává?“. A zjištěné důvody rozdělme na ty, které jsou externí a
mimo náš vliv, od těch, které máme plně ve svých rukou. S touto znalostí budeme schopni navázat
na tyto úspěchy.

Obdobně postupujme i v případě, kdy výsledky nejsou podle našeho očekávání. A pozor, abychom se
nechytili do pasti, kdy si budeme myslet, že za neúspěchy mohou jen externí důvody. Tak to většinou
není.

 

Jaroslav Salva

Mentor, Senior Advisor & Trainer

basic principles