Pojem „Marketingový mix“, který označoval činnosti a taktiky k propagaci značky nebo produktu. Typický marketingový mix tvořily 4 P – Price, Product, Propagation a Place. Později marketingoví experti rozšířili o další P – Packaging, Positioning, People a dokonce i Politics.