Řízení podle cílů (MBO – Management by Objectives)
= systém, kde je definováno, co bude uděláno a co bude odměnou

= systém postavený na sebekontrole a vlastní zodpovědnosti za realizovatelnost

= přínáší výrazné zefektivnění právě svou konkrétní specifikací

Dále můžete pokračovat do slovníku nebo investopedii