Dlouho očekávaná funkce fakturace ve více měnách byla spuštěna v pondělí 21.6. Pojďme si společně projít nové možnosti.

Vytvoření dokladu v jiné než tuzemské měně

V dokladech (cenová nabídka, faktura, objednávka, …) máte nyní možnost výběru měny, v níž se bude doklad vytvářet a zároveň tisknout nebo generovat do PDF.

V modulu Fakturace přibyl nový filtr Měna, pomocí kterého můžete filtrovat doklady podle vybrané měny. A také zobrazit nový sloupec Měna, ve kterém se bude vidět zvolená měna na dokladu.

Vytvoření ceníku v cizích měnách

Máte několik ceníkových položek, které budete fakturovat v jiné než tuzemské měně? Pokud ano, doporučíme vám vytvořit nové položky v evidenci Výrobky a služby a přiřadit jim měnu, ve které budou fakturovány. Do dokladů (faktura, cenová nabídka, objednávka) si umíte přidat jen takové položky z ceníku, které jsou vytvořeny ve stejné měně, v jaké bude doklad vytvářen.

Jak si při podnikání hlídat příjmy a výdaje

Také v sekci Výrobky a služby navíc přibyl nový filtr Měna, pomocí kterého je možné filtrovat zboží a služby. A můžete si zapnout nový sloupec Měna, v níž se bude zobrazovat zboží a služba na dokladu.

Evidování úhrad v různých měnách

Příjmy a výdaje lze rovněž evidovat v různých měnách. Přidáváte úhradu přímo na dokladu (faktura, zálohová faktura), měna se doplní automaticky podle měny, zvolené na dokladu.

Obchodní případy a zakázky

Obchodní případy a zakázky je zatím možné evidovat pouze v tuzemské měně. V další verzi budete schopni vytvářet doklady v různých měnách i přímo na obchodních případech a zakázkách. Případně tyto doklady v cizí měně na obchodní případ nebo zakázku napárovat.

 

Exporty a importy dat

Upravili jsme i exporty a importy, aby zobrazovaly cizí měnu. A samozřejmě i faktury v cizí měně je možné exportovat do ekonomického systému POHODA.

 

Ilustrační foto: John McArthur

Petr Chaloupka
Tel.: +420 777 587 024
Email: petr@leadmachine.cz