Součástí našich služeb jsou průběžné i finální reporty, které ukazují výkonnost celé kampaně. Ve finálním reportu se vždy snažíme předat kompletní statistiku typu Má zájem / nemá zájem. Navíc hledáme i další souvislosti. To, co je vidět pouze “mezi řádky“. Voláme do České republiky i na Slovensko? Tak se můžeme porovnat výkonost mezi regiony. Víme kategorie obratů, počtů zaměstnanců a podobně? I to je zajímavé přenést do výsledných statistik.

Díky tomu se nám může podařit identifikovat výraznou odchylku od normálu, analyzovat ji, a využít to pro další kampaň klienta. Nebo prostě zjistíme, že naše kampaň fungovala relativně stejně přes celou škálu firem v databázi, a není třeba na další kampani nic měnit.

Když hledáte výrobce nábytku

Limitem takové analýzy v Excelu je malá přehlednost. Zvláště u informací geografického rázu. Pokud jste dodavatelé cloudových služeb, tak vás to tak nebolí. Ale pokud je váš byznys postaven na tom, že vaši obchodníci potřebují své zákazníky několikrát za rok navštívit, tak lepší viditelnost/ znalost celého trhu je klíčová.

Corpis Maps – nástroj pro obchodní a marketingové manažery

A tady do hry vstupuje naše geografická analýza projektu pomocí analytických map Corpis Maps. Tento cloudový nástroj umožňuje svým uživatelům dělat marketingové analýzy trhu nebo zkoumat chování svých obchodníku v celém regionu. Právě informace, jako obrat firmy, počet zaměstnanců apod. jen těžko kombinujete v kontingenčních tabulek Excelu. V Corpis Maps lze toto udělat prostým zaškrtnutím vybraných parametrů. A hlavně – vše jednoduše zobrazíte na mapě regionu.

Corpis Maps - zobrazení heatmapy regionálního rozložení kampaně

Základem jsou data, která využíváme. Pokud bychom neměli adresu cílového kontaktu, tak si moc geografické analýzy neužijeme. Proto nabízíme klientům jako základ kampaní data z komerční databáze, kde takové informace jsou. A pokud chce klient využít svá data, tak doporučujeme, aby nám dodal i adresu.

Corpis Maps - zobrazení statusů kampaně

Telefonická kampaň je zdroj analýzy trhu

V případě naší analýzy kampaně se vlastně jedná o analýzu osloveného trhu. Sám preferuji poslat v rámci finální reportu jenom několik screenshotů z map, a strávit s klientem aspoň 30 minut nad uzavřením projektu. Při tom si projdeme analytickou mapu „na živo“. Často totiž klienta napadne něco, co bych si sám neuvědomil a v reportu by si neobjevilo. Například nedávno jsme právě díky zobrazení dat v mapě, dokázali objevit chybu v přiřazení záznamu obchodníkovi.

Corpis Maps - kombinace parametru obratu firmy a souhlasu se zasláním vzorku

 

Pokud zvažujete telefonickou kampaň pro domlouvání schůzek, ptejte se i na doplňkovou službu geografické analýzy Corpis Maps.

Vše o Corpis Maps

 

 

Ilustrační foto: Clay Banks

Petr Chaloupka
Tel.: +420 777 587 024
Email: petr@leadmachine.cz