Account manager je zaměstnanec společnosti, který pro ni získává nové obchodní příležitosti a nové zakázky. Jeho úkolem je prodat produkt nebo službu pomocí kvalitní prezentace, ve které navrhované řešení představuje potenciálnímu zákazníkovi. Součástí náplně jeho práce je i spolupráce na cenotvorbě produktu neobo služby. Navíc udržuje kontakt se stávajícími zákazníky.