Advertising je jeden ze způsobů marketingové komunikace. Cílem této komunikace je získání pozornosti spotřebitelů.  Následně je důležité přesvědčit spotřebitele ke koupi produktu nebo služby. Informaci o produktu nebo službě získávají spotřebitelé skrz televizi, rozhlas, billboardy a v dnešní době nejčastěji na internetu.