Application Programming Interface – API je soubor veškerých postupů, funkcí, protokolů a knihoven, které využívají programátoři ke komunikaci mezi dvěma aplikacemi. API umožňuje společnostem zpřístupnit data a funkce svých aplikací externím vývojářům třetích stran, obchodním partnerům a také internímu oddělení v rámci společnosti. Tento proces umožňuje lepší komunikaci a pomáhá vzájemně využívat data a funkce prostřednictvím zdokumentovaného rozhraní.