Business to Business / B2B je zkratka označující obchodní vztah mezi dvěma společnostmi. Komunikace se typicky zaměřuje na potřeby klienta, a možnosti, jak nabízený produkt nebo služba umožňuje zvýšit produktivitu, přinést větší obraty, tržby, zisky, snížit náklady apod.