Business to Customer / B2C je zkratka označující obchodní vztah mezi společností a koncovým zákazníkem, kdy jde o přímý prodej produktu nebo služby koncovému uživateli. Při této komunikaci se ve větší míře využívají emoce nebo pořizovací cena. Sem patří například e-shop.