Big data jsou data, které nelze zachycovat, spravovat nebo zpracovat běžným aplikačním  softwarem pro zpracování dat. Big data nemají jednotnou strukturu, jsou příliš velké a složité. Pochází z různých databází a zdrojů. Big data navíc stále rosou velkou rychlostí. Typickým příkladem jsou sociální sítě, e-shopy či klientské databáze.