Cold Calling označuje situaci, kdy volající nemá předem domluvený termín pro telefonický rozhovor. Jedná se o první telefonický kontakt s potenciálním zákazníkem, který si hovor původně nevyžádal. O volaném pravděpodobně nikdy neslyšel, a nejspíše jej volaný vyrušuje uprostřed nějaké pracovní činnosti. Zákazník může být v takové situaci „studený“. Proto se angličtině používá výraz „Cold call“.