Customer relationship management / CRM je zkratka pro Řízení vztahu se zákazníky. Jde o souhrnu metod procesů a nástrojů k řízení vztahu a komunikace společnosti se současnými a potenciálními zákazníky. V současnosti využívá hlavně digitální nástroje pro správu analýzu dat o zákaznících ke zlepšení obchodních vztahů se zákazníky a na podporu růstu prodeje.