Cross-selling lze překládat jako křížový prodej. Jde o prodej služeb nebo produků existujícímu zákazníkovi, které nějak souvisí s již dodaným řešením.