Demand Generation je anglický výraz, který je čím dál více používán v korporátním marketingovém slangu. Výraz lze přeložit do češtiny jako „Vytváření zájmu“. Jde o různé formy aktivní práce s potenciálními klienty, jejiž výsledkem má být finální prodej produktu nebo služby. Může jít o telemarketing, emailing, semináře/ webináře, apod. Na rozdíl od Lead generation je to pojem obecnější, který zahrnuje i formu dlouhodobé komunikace.