Direct Marketing nebo také přímý marketing je způsob přímé, adresné komunikace. Jde tedy o všechny formy (emailing, newsletter, telemarketing…), kde cílem je konkrétní osoba, a kdy můžete použít osobní jméno cílového kontaktu. Dříve se používal tento způsob hlavně pro oblast B2C, ale v současnosti je hojně využíván i v B2B.