Lead Nurturing je marketingový termín pro budování vztahů s potenciálními klienty, i když v současné době neplánují nákup produktu nebo služby. Účelem je zviditelnit profil společnosti, a tím zvýšit pravděpodobnost, že si klient vybere daný produkt nebo službu společnosti, ve chvíli, kdy se ke koupi rozhodne. Většinou se jedná o vzdělávání klienta v daném oboru a o výhodách konkrétního produktu nebo služby formou personalizovaných zpráv a informací.
Lead Nurturing bývá většinou součástí většího marketingového procesu.