Segmentace trhu je marketingová aktivita pro rozdělení velkého trhu na menší skupiny podle společných charakteristik. Typickým rozdělením v B2B může být typ společnosti, počet zaměstnanců, velikost obratu a podobně. Takto rozdělené skupiny s využívají pro přípravu společného oslovení stejnou nabídkou, u které lze očekávat větší úspěšnost pro konkrétní skupinu než pro celý trh.