Search Engine Marketing / SEM je anglický výraz pro marketing ve vyhledávačích. Jedná se o dříve používaný název digitální inzerce dnes popisované zkratkou PPC.