Value selling nebo také Value-based selling, lze přeložit jako prodej hodnoty. Je to obchodní technika, která se soustředí na zákazníka a hodnotu, kterou získá, pokud využije danou nabídku. Tato technika se používá pro nabídku produktů i služeb v B2B.