Cílová skupina je označení pro určitou skupinu potencionálních zákazníků. Cílovou skupinu lze definovat na základě společných vlastností, národnosti, pohlaví, příjmu věku či vzdělání Společnost díky určení cílové skupiny zvolí správné marketingové prostředky, tak aby cílila na vybrané skupiny lidí. Díky užšímu výběru dané skupiny je provádění marketingové strategie snazší a efektivnější.