Copywriting je tvorba marketingových textů na podporu prodeje (více také viz Obsahový marketing).