Enterprise resource planning / ERP je zkratka pro Plánování podnikových zdrojů a jedná se o počítačový informační systém pro podniky a organizace, který integruje většinu oblastí činnosti firmy, jako je plánování, zásoby, nákup, prodej, marketing, finance, atd. S ERP má každý možnost komunikovat a sdílet informace se všemi ostatními v rámci celé firmy. Spolu s CRM pak obsáhne veškerou agendu firmy.