Marketingové komunikační kanály jsou cestou, jak distribuovat vašim zákazníkům nějakou zprávu nebo nabídku. Je to jeden prvek z úspěšné marketingové kampaně. V kombinaci se správnou kreativou může inspirovat vaše zákazníky a zajistit nové obchodní příležitosti.

Patří sem:

  • Web
  • Sociální sítě
  • Digitální i tištěná inzerce, reklamy v TV nebo rádiu
  • Různé formy PR
  • Sponzoring
  • Blog
  • Newsletter
  • Direct mailing
  • Telemarketing

Některé kanály jsou měřitelné, jiné jenom velmi těžko (PR, tištěná inzerce). I když sami preferujeme hlavně měřitelné marketingové postupy, a z těch se nejvíce věnujeme B2B telemarketingu (co je B2B se podívejte sem), tak rozhodně doporučujeme plánovat pro kampaně určitý marketingový mix – kombinaci více kanálů. Často se totiž kanály mohou navzájem podpořit a zvýšit tak úspěšnost celé kampaně.