Telemarketing je další měřitelnou formou pro generování leadů, při které se navazuje kontakt s předem určenou osobou pomocí telefonu. Patří tedy do oboru výkonnostního marketingu. Tento nástroj je v České republice používal spíše v oblasti B2C, poslední dobu ale stoupá i jeho využití v B2B.

Nejčastější důvody pro využití telemarketingu v B2B jsou

  • vytváření nových obchodních příležitostí
  • při zvaní na akci
  • průzkum nového trhu
  • kontrola aktuálnosti kontaktů v CRM