Pod výkonnostní marketing spadají všechny marketingové aktivity, které lze měřit. Jejich výhodou je lepší definice cílů a tedy možnost zpětného vyhodnocení. Dříve se jednalo hlavně o měření aktivit na webu a snahu převedení (konverzi) kontaktu na prodej. V současnosti sem spadá i emailing, newsletter, telemarketing a další.