Co měřit na vašem webu? To je téma, kterému jsme se věnovali už dvakrát – tady a tady.  Probrali jsme Počet návštěvníků/ návštěv, Zdroje, Procento nových návštěvníků, Míra okamžitého opuštění, KonverzePrůměrný čas strávený na stránce, Počet stránek na relaci, Výkonnost jednotlivých stránek, Zařízení a hlavně mobily.

Takže  dnes toto téma uzavřeme. Zbývají nám tři metriky. Tak pojďme na první z nich.

10. Vstupní stránky

Vstupní stránky (neboli Landing pages) jsou stránky, které návštěvník vidí, když poprvé přijde na váš web. Mohou, ale nemusí to být samostatné stránky, oddělené od hlavního webu.

Proč jsou vstupní stránky důležité? Díky vstupním stránkám víte, jaký obsah přivádí návštěvníky na váš web. B2B firmy mohou sledováním svých nejlepších vstupních stránek identifikovat, co je pro jejich klienty důležité. Tyto části obsahu (třeba příspěvky na blogu i konkrétní stránky) se určitě umisťují na vysokých pozicích mezi výsledky vyhledávání.

Pokud například existuje jeden příspěvek na blogu, který se trvale umisťuje jako jedna z vašich nejlepších vstupních stránek, je vysoce pravděpodobné, že se tento příspěvek umisťuje na první stránce vyhledávačů pro několik různých variant klíčových frází.

11. Výstupní stránky

Při velkém množství metrik, na které máme dávat pozor, výstupní stránky často ignorujeme. Výstupní stránka je poslední stránka, kterou návštěvník prochází před opuštěním webu. Stránka má vysoké procento opuštění, pokud informace nepovažuje návštěvník za za relevantní nebo hodnotné. Projděte si seznam těchto stránek a pokuste se u každé zjistit, z jakého důvodu se návštěvníci rozhodují odejít. Je to něco, co můžete ovlivnit?

Měli bychom si uvědomit, že u některých stránek se dá očekávat vyšší míra opuštění na základě toho, kam spadají v požadované cestě návštěvníka. Například stránka „Děkujeme“ následující po odeslání kontaktního formuláře představuje „šťastný konec“ cesty. A je logické, že návštěvník po návštěvě této stránky odchází. U jiných to ale tak jednoduché nebude.

12 věcí, které byste měli na svém webu měřit II.

12. Sdílení na sociálních sítích

Skvělý obsah musí přinášet nějakou hodnotu čtenáři. Když někomu dáte něco hodnotného, má tendenci to sdílet. Pokud lidé kliknou na tlačítko sdílení, říkají tím své síti: „Tohle je hodnotné, tak byste se na to měli podívat.“

Když někdo uvidí článek sdílený svým známým, automaticky předpokládá, že obsah má určitou hodnotu. Je to motivace navíc, aby si ho přečetl. Sdílení je tedy důležitou metrikou, kterou je dobré sledovat. Každé sdílení je příležitostí, aby obsah opustil vaši tradiční informační „bublinu“ a dostal se k nový lidem, kteří vás neznají.

Sledování nestačí

Pokud chcete mít úspěšné webové stránky, je velmi důležité, abyste měřili a zároveň se poučili z metrik, které jsme tu zmínili. Ani náhodou to nejsou všechny parametry, které můžete sledovat. Ale analýza webových stránek by vás měla začít vést v procesu vylaďování webu pro jeho optimální výkon. Kromě toho by měla být každá realizovaná strategie sledována a její výsledky analyzovány, aby veškeré budoucí úsilí zohlednilo tyto nově získané poznatky.

Závěrem

Pamatujte na to, že návštěvnost vašich stránek a všechny ty měřené indikátory jsou sice důležitým ukazatelem, které je potřeba sledovat, ale sami o sobě nevyřeší vaše prodeje. Prodávat musíte vy a potřebujete určitě i další schopnosti a dovednosti i nástroje. Podívejte se na naše služby a zjistěte, co dalšího pro vás můžeme udělat

Jaké služby nabízíme v této oblasti zjistíte na leadmachine.cz/sluzby/vykonny-web

O ostatních službách se dočte na leadmachine.cz/sluzby

12 věcí, které byste měli na svém webu měřit I.

12 věcí, které byste měli na svém webu měřit II.

 

Foto: Issac Smith

 

Petr Chaloupka
Tel.: +420 777 587 024
Email: petr@leadmachine.cz