Během rozvoje našeho podnikání (ať jsme OSVČ, malá firma, nebo rychle rostoucí startup) nás čeká spoustu těžkostí. Jednou z nich je nutnost rozhodnout se v určitém chvíli, a přejít od tabulek v Excelu a kontaktů v mobilu, na nějakou formu podnikového systému. Jen takové řešení nám umožní udržet podnikání pod kontrolou. A tady nastává často zbytečně bolestivé hledání, výběr a zavedení nového systému. Už zkratka ERP (Enterprise Resource Planning) odstrašuje představou komplexnosti. To ale není nutné. Nový systém pro podnikání a ani jeho zavedení do praxe není raketová věda.

Zde je 5 tipů, jak vybrat a přejít na nový systém řízení podnikání.

1. Určete své obchodní cíle

Začněme tím, že revidujeme své obchodní potřeby a cíle. Systémy a aplikace pro podnikání mohou nabízet mnoho různých výhod. Tyto výhody mohou jít od zvýšení efektivity a produktivity, přes zlepšenou analytiku podnikání až k posílení zabezpečení. Vlastně mnohem více.

A své obchodní cíle si musíme ujasnit dopředu proto, abychom věděli, co je pro nás při výběru systému důležité. Je snazší takové řešení zavést a používat, když víte, k čemu konkrétní funkce slouží.

2. Zvažte cloudové řešení

Mnoho větších firem ještě stále zavádí podnikový software na lokální infrastruktuře. Soukromí podnikatelé, startupy, malé a střední podniky však potřebují cenově dostupnější a pohodlnější řešení, které by odpovídalo jejich potřebám a rozpočtu. A právě výběr cloudového systému může celé zavedení podstatně zjednodušit.

Nejde jenom o náklady za nákup a vlastní instalaci hardwaru. Využití cloudu totiž také minimalizuje náklady na následnou údržbu a aktualizaci softwaru a hardwaru. Cloudové systémy se rychleji nasazují a lépe „rostou“ s naším podnikáním ve srovnání s lokálně implementovanými systémy. Kromě toho jsou cloudová řešení jsou ve výsledku bezpečnější, spolehlivější a rychlejší než řešení na vlastní infrastruktuře.

Správa faktur zdarma

3. Zaměřte se na analytiku svého podnikání

I když není analýza našeho podnikání hlavní prioritou a důvodem, proč zavádíme nový systém, je dobré se co nejdříve zaměřit na analytické možnosti vybraného nástroje. Ze středně dlouhodobého pohledu mohou analytické možnosti nového nástroje udělat rozdíl mezi úspěchem a selháním v podnikání.

Pomocí analytických dat můžete lépe porozumět svým zákazníkům a například získat přehled o ziskovosti svých zakázek. Poté ze shromážděných dat můžete plánovat a dále zlepšovat své obchodní postupy.

4. Dobře naplánujte migraci dat

Migrace dat je jedním z nejdůležitějších procesů při implementaci vašeho systému. Dobré plánování migrace sníží pravděpodobnost výskytu problémů. Vzhledem k tomu, že migrace dat je časově náročná, je nutné pro ni vymyslet dobrý postup a opravdu se tomu věnovat. Pokud není migrace dat váš „denní chleba“, doporučuji raději požádat o pomoc dodavatele a investovat do podpory v rámci zavádění nového systému.

5. Automatizujte každodenní úkoly

Automatizace podnikových procesů je jedním z nejlepších způsobů, jak v podnikání zlepšit interní tok informací a snížit chybovost. Automatizací našich obchodních postupů a procesů zajistíme aktuálnost relevantních informací, což je skvělá pomoc například pro správu faktur, objednávek, příjmů a výdajů, a podobně. Proto bychom měli stále hledat možnosti, jak využívat nástroje nového systému k maximální automatizaci procesů.

6. Připravte plán pro zavedení dalších nástrojů

Možná vás to překvapí, ale proces implementace systému pro podnikání by neměl být jednorázovou událostí. Měl by to být nepřetržitý proces, kdy začneme právě těmi nejdůležitějšími potřebami, ale po ukončení první fáze zavedení základní funkčnosti systému se snažíme pokračovat dál. Jedině tak, opravdu může růst náš nový systém s našim podnikáním.

 

Foto/ vizualizace: Brian McGowan

 

Petr Chaloupka
Tel.: +420 777 587 024
Email: petr@leadmachine.cz